Obrazovanje i obuka OBRAZOVANJE I
OBUKA
CONATUS
takođe je ovlašćena kompanija za obrazovanje, obuku i instalaciju svih softvera, ripa, uređivanja ... proizvođača ESKO
OBUČAVAMO ZA:
• pravljenje svih vrsta klišea
• izrada profila za štampanje
• upravljanje bojama
• flekso štampanje
• upotrebu ofsetnih guma ...
proizvodi i usluge obrazovanje i obuka
Razumem
Ova veb stranica koristi kolačiće. Detaljnije